Medyczne lampy bakteriobójcze - zasadniczy element wyposażenia gabinetu lekarza?

Medyczne lampy bakteriobójcze
Opublikowano w: Wyposażenie gabinetu

Lampy bakteriobójcze - jaki typ i model lamp bakteriobójczych wybrać?

  

Dlaczego lampy bakteriobójcze są potrzebne?

Na przekroju ostatnich 15 lat lawino rośnie liczba składanych przez pacjentów pozwów szpitali czy ośrodków zdrowia, wiodącym oskarżeniem jest zakażenie szpitalne. Statystyki pokazują istotny wzrost uzasadnionych oskarżeń, obecnie współczynnik ten waha się w Europie na poziomie 12%. W USA blisko 2 mln pacjentów rocznie doznaje zakażenia szpitalnego, z czego 100 tys. osób z tego powodu umiera.

Terminy takie jak: posocznica (sepsa), gronkowiec, pneumokoki nie są już dziś nikomu obce. Przez ostatnie lata wzrosła świadomość pacjentów. Chorzy zaczęli domagać się swoich praw. Firmy ubezpieczeniowe reprezentują obecnie swoich klientów nie tylko na sprawach związanych z błędem w sztuce, ale również tych wynikających z zakażenia wewnątrz szpitalnego. Pozostaje zadać tylko jedno pytanie - skąd ten nagły wzrost zaniedbań sanitarnych w placówkach zdrowia?

O zakażeniu szpitalnym możemy mówić gdy ,,(..) zakażenie miało związek z pobytem w szpitalu (lub innej placówce medycznej), nie było stwierdzone przy przyjęciu pacjenta na oddział oraz nie było w fazie wylęgania, wystąpiło zaś na czas pobytu w szpitalu lub po wypisaniu do domu. (..) w większości przypadków przyjmuje się 48h od przyjęcia lub wypisu pacjenta do domu.

Zakażenie szpitalne dzieli na: egzogenne - zakażenie powstało poprzez przeniesienie chorobotwórczych patogenów od innego pacjenta przez personel medyczny lub inną drogą. Endogenne - to zakażenie wywołane przez organizm pacjenta (własną mikroflorę), które nie było stwierdzone przy przyjęciu do szpitala, zaś rozwinęło się w czasie hospitalizacji.

Wyróżniamy 3 podstawowe drogi zakażeń tzw. wrota zakażenia:

 • zakażenia przez układ oddechowy (najczęściej drogą kropelkową)
 • układ pokarmowy
 • uszkodzenia skóry  zakażenia np. przy zakłuciu brudną igłą)

Jakie zjawiska sprzyjają wzrostowi zakażeń?

 • brak skutecznych kontroli sanepidu, brak konkretnych wytycznych odnośnie sterylizacji ośrodków zdrowia
 • brak standardów czyszczenia sprzętu, podłóg, lamp bakteriobójczych
 • brak sterylizacji sprzętu medycznego i niemedycznego np. poduszek, materacy 
 • zanieczyszczona odzież personelu medycznego, pacjentów, osób z zewnątrz
 • brak regularnego, standaryzowanego mycia i dezynfekcji rąk
 • brak zaangażowania personelu porządkowego
 • ograniczenie możliwości na izolacje chorego

Co może być źródłem zakażenia?

 • pacjenci
 • personel medyczny, personel niemedyczny
 • niesterylizowana i dezynfekowana aparatura medyczna
 • przedmioty osobiste pacjenta (pościel, ubranie, buty, bielizna)
 • sprzęt wyposażenia szpitala (pościel, materace, klamki, łazienka, basen, brodzik, sztućce)
 • leki
 • płyny fizjologiczne (plwocina, krew, mocz)

 

Lampy bakteriobójcze w walce z zakażeniem wewnątrz szpitalnym.

W jaki sposób możemy uchronić pacjentów i personel przed groźnymi zakażeniami? Ogromne znaczenie ma tu szerokie pojęcie sterylizacji. Podążając za słownikiem wiemy, iż sterylizacja to inaczej wyjałowienie ,,(..) – to jednostkowy proces technologiczny polegający na zniszczeniu wszystkich, zarówno wegetatywnych, jak i przetrwalnikowych oraz zarodnikowych form mikroorganizmów. Sterylizacji można dokonać mechanicznie, fizycznie, bądź chemicznie, najczęściej używa się metod fizycznych. Prawidłowo wysterylizowany materiał jest jałowy – nie zawiera żadnych żywych drobnoustrojów (także wirusów) oraz ich form przetrwalnikowych ..”. 

Obecnie możemy wykorzystywać metody sterylizacji takie jak:

 • Sterylizacja termiczna
 • Wyżarzanie lub spalanie
 • Proces UHT
 • Sterylizacja suchym gorącym powietrzem
 • Sterylizacja nasyconą parą wodną pod ciśnieniem
 • Sterylizacja przez sączenie
 • Sterylizacja promieniowaniem: jonizującym, UV, mikrofalowym
 • Sterylizacja gazami: tlenkiem etylenu, formaldehydem,ozonem 
 • Sterylizacja roztworami środków chemicznych: aldehydu glutarowego, kwasu nadoctowego
 • Sterylizacja plazmowa 

Promieniowanie UV lamp bakteriobójczych to skuteczna ochrona miejsca pracy.

Promieniowanie ultrafioletowe UV należy do falowego promieniowania elektromagnetycznego, podobnie jak promieniowanie rentgenowskie, fale radiowe czy światło. Dla praktycznego zastosowania spektrum UV zostało podzielone na trzy obszary:

 • UV-A - długofalowe 400 nm - 315 nm
 • UV-B - średniofalowe 315 nm - 280 nm
 • UV-C - krótkofalowe 280 nm - 100 nm

Charakterystyka grup promieniowania UV.

 • Promieniowanie grupy UV-A występuje w promieniach słońca.Dotyczy procesów fotochemicznych, pigmentaryzacji. Efekt erytemalny jest znikomy. Uszkadza włókna kolagenowe w skórze, tym samym przyśpiesza proces starzenia się skóry. Długotrwały kontakt niesie ze sobą ryzyko zaćmy.
 • Promieniowanie grupy UV-B ma podstawowe zastosowanie w terapii. Tworzy prowitaminę D, przeciwdziała wystąpieniu krzywicy kończyn. Występuje tu efekt pigmentaryzacji i erytemalny, przy długotrwałym promieniowaniu może pojawić się rumień skóry, ten tym promieniowanie może również indukować (wywoływać) alergie, zmiany nowotworowe jak np. czerniak – złośliwy rak skóry oraz inne łagodne typy nowotworów płasko nabłonkowych.
 • Promieniowanie grupy UV-C posiada mocny efekt bakterio  i zarodnikobójczy. Powoduje oparzenia skóry (Erytema) i zapalenie spojówek (efekt koniunktywny). Może powodować uszkodzenia DNA. Stwierdzono, że największy efekt bakteriobójczy występuje przy promieniowaniu o długości fali od 250 do 270 nm. Mechanizm bakteriobójczy polega na absorbowaniu przez kwasy nukleinowe i białka energii promieniowania UV-C, która wzbudzając reakcje chemiczne w jądrach zabija mikroorganizmy. Zastosowane promienniki TUV maksimum swojej "mocy bakteriobójczej" posiadają właśnie w zakresie 250 do 270 nm. Mechanizm bakteriobójczy polega na absorbowaniu przez kwasy nukleinowe i białka, energii promieniowania UV-C, która wzbudzając reakcje chemiczne w jądrach zabija mikroorganizmy. Sterylizacja za pomocą promieniowanie ultrafioletowego na wysoki współczynnik skuteczności, jednakże posiada również dwie istotne wady: ma szkodliwy wpływ na żywe organizmy,może wywołać np. podrażnienia skóry czy zapalenie spojówek. Nie przenika w głąb ciał stałych oraz płynów,oznacza to, iż sterylizuje, wyjaławia jedynie powietrze, (ogranicza ryzyko zakażeń drogą kropelkową) stąd też ten typ sterylizacji jest traktowany jako metoda wspomagająca działanie innych procesów biobójczych.

Źródłem promieniowania UV są tzw. lampy bakteriobójcze. Lampy bakteriobójcze możemy podzielić ze względu na sposób działania oraz sposób montażu.

 

Różne typy lamp bakteriobójczych - porównanie.

Ze względu na sposób działania wyróżniamy następujące typy lamp bakteriobójczych:

 • lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania,
 • lampy bakteriobójcze przepływowe
 • lampy bakteriobójcze dwu funkcyjne.

Porównanie lamp bakteriobójczych

Skuteczne działanie bakteriobójcze przy wykorzystaniu lampy bezpośredniego działania UV-C otrzymamy przy zastosowaniu:

 • lampy bakteriobójczej z promiennikiem 15W na pow. do 8 m2
 • lampy bakteriobójczej z promiennikami 2x15W na pow. do 12 m2
 • lampy bakteriobójczej z promiennikiem 30W na pow. do 15 m2
 • lampy bakteriobójczej z promiennikami 2x30W na pow. do 22 m2

Przy założeniu że gabinet lub inne pomieszczenie ma wysoskość od 2,5 do 3m.

Lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania charakteryzują się wysoką skutecznością działania. Emitują promieniowanie UV-C o dł fali 235,7nm. Takie spektrum gwarantuje niszczenie wszelkich komórek: grzybów, pleśni, wirusów oraz bakterii. Istotną wadą tego typu lamp bakteriobójczych jest ich negatywny wpływ a organizm człowieka, dlatego przy każdorazowym uruchomieniu lampy zaleca się niezwłoczne opuszczenie pomieszczenia.

Lampy bakteriobójcze przepływowe.

Drugim typem lamp są lamy bakteriobójcze przepływowe. Ich mechanizm działania oparty jest na specjalnych filtrach, które oczyszczają zanieczyszczone powietrze. Po przejściu przez filtr powietrze jest zatrzymywane w komorze dezynfekującej, gdzie poddane jest działaniu promieni UV-C. Następnie opuszcza komorę. Dużą zaletą lamp przepływowych jest to, iż nie mają negatywnego wpływu na organizm ludzki, stąd też zarówno personel medyczny jaki i pacjenci mogą przebywać w pomieszczeniach w których pracują lampy. Skuteczne działanie przy wykorzystaniu tego typu lampy bakteriobójczej otrzymamy przy zastosowaniu:

 • lampy bakteriobójczej z promiennikami 2x30W na pow. 25-50m3
 • lampę bakteriobójczej z promiennikami 2x55W na pow. 45-90m3.

Lampy bakteriobójcze dwu funkcyjne.

Dwu funkcyjne przepływowe lampy bakteriobójcze z zewnętrznym promiennikiem bezpośredniego działania zapewniają pełny zakres oddziaływania dezynfekcyjnego. Dają one możliwość intensywnej dezynfekcji powietrza w obecności ludzi (komora przepływowa UV-C), jak również bezpośredniej dezynfekcji całego pomieszczenia, kiedy personel i pacjenci przebywają na zewnątrz (promiennik bezpośredniego działania). Oddziaływanie dezynfekcyjne zewnętrznego promiennika jest analogiczne jak w standardowych lampach serii NBV. Promieniowanie UV-C dezynfekuje powietrze i powierzchnie w pomieszczeniu (ściany, blaty, przedmioty itp.). Dzięki swojej naturze dociera ono również do różnych zakamarków jako promienie odbite.

 

Podział lamp bakteriobójczych ze względu na sposób mocowania:

 • lampy bakteriobójcze sufitowe
 • lampy bakteriobójcze ścienno - sufitowe
 • lampy bakteriobójcze na statywie

Lampy bakteriobójcze serii NBVE i NBV producenta ULTRA VIOL

Stosowanie lamp bakteriobójczych serii NBVE i NBV jest jedną z najskuteczniejszych metod dezynfekcji powietrza i powierzchni. Urządzenia te emitują promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm. Promieniowanie to ma najsilniejsze właściwości biobójcze i nieodwracalnie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje. Ze względu na dużą skuteczność działania lampy bakteriobójcze serii NBVE i NBV wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie wymagana jest sterylność, a od czystości mikrobiologicznej zależy jakość usług oraz bezpieczeństwo pacjentów i personelu.

Stosowanie lamp bakteriobójczych w aptekach, laboratoriach, przemyśle spożywczym i przetwórczym i w innych miejscach.

Lampy mogą być używane w różnych pomieszczeniach pod warunkiem, że będą przestrzegane zalecenia producenta. Pamiętajmy, iż lampy typu NBV są szkodliwe dla człowieka i innych organizmów żywych stąd też przy każdorazowym uruchomieniu lampy zaleca się niezwłoczne opuszczenie pomieszczenia. Lampy mogą być wykorzystane m.in w:

 • szpitalach (bloki operacyjne, gabinety zabiegowe, gabinety opatrunkowe, sale chorych, izby przyjęć, izolatkach, brudownikach
 • przychodniach (gabinety lekarskie i zabiegowe)
 • laboratoriach
 • aptekach
 • przemysł farmaceutyczny, spożywczo-przetwórczy, kosmetyczny, w hotelarstwie i gastronomii

Zagrożenie gruźlicą, a lampy bakteriobójcze.

Jednym z częstszych zakażeń wewnątrzszpitalnych jest zakażenie gruźlicą. Gruźlica jest wysoce zaraźliwą chorobą, w szpitalu /ośrodku zdrowia, najczęściej przenosi się drogą kropelkową, Warto zwrócić w tym miejscu uwagę, iż gruźlica atakuje ludzi z osłabioną odpornością, przy niedożywieniu, osoby których organizm jest wyjałowiony na skutek przyjmowania dużych dawek leków obniżających odporność czy antybiotyków. Stąd też tak łatwo o zarażenie prątkiem Kocha na oddziale szpitalnym, w hospicjum czy w innych placówkach medycznych.

Wykorzystanie lamp bakteriobójczych, jak pokazują badania jest jedną z najskuteczniejszych i najtańszych metod ograniczających ryzyko zakażeń gruźlicą. Prątki Kocha charakteryzują się wysoką wrażliwością lampy niszczą do 99,9 % w szczególności UV-C. Wykorzystanie lamp bakteriobójczych jest skuteczną metodą sterylizacji powietrza, należy jednak że pamiętać o kilku czynnikach takich jak: temperatura, wilgotność powietrza (przy wilgotności powyżej 70% skuteczność lamp znacznie się obniża), zastosowanie odpowiedniej mocy / intensywności promieniowania.

Jak prawidłowo użytkować lampy bakteriobójcze?

Istotne znaczenie ma również ustawienie lamp,ważne by pamiętać o:

 • właściwej wysokości, szczególnie nie za wysoko
 • zachowaniu odległości pomiędzy lampą a meblami (szafki, regały itp.)
 • zachowaniu optymalnej odległości od miejsca zabiegowego
 • dobraniu odpowiednich żarówek, o mocy zalecanej przez producenta
 • właściwemu ustawieniu kierunku strumienia światła, nie na sufit
 • regularnej wymienianie żarówek (wypalona żarówka nie ma już takiej skuteczności działania)       
 • regularnym czyszczeniu żarówek i lamp    

Szpital lub inny ośrodek zdrowia winien jest gwarantować pacjentowi bezpieczeństwo. Sterylizacja za pomocą lamp bakteriobójczych jest skuteczną i tanią metoda. Należy jednak kontrolować jej przebieg i rzetelnie stosować się do zaleceń producenta.

Bezpośrednie działanie lamp bakteriobójczych emituje promieniowanie UVC, które jest wysoce niebezpiecznie dla zdrowia i życia personelu medycznego oraz pacjentów, dlatego też mogą być one używane wyłącznie kiedy w pomieszczeniu nikt nie przebywa.

21 grudnia 2021
Czy wpis ci się podobał?
0
0