Pulsoksymetr uniwersalny sprzęt diagnostyczny - cz.1

Pulsoksymetr uniwersalny sprzęt diagnostyczny
Opublikowano w: Sprzęt podręczny

Pulsoksymetr jest prostym, uniwersalnym sprzętem medycznym, wykorzystywanym do pomiaru natlenienia krwi pacjenta. Jeszcze kilka lat temu pulsoksymetry były zarezerwowane tylko do użytku szpitalnego. Obecnie są elementarnym wyposażeniem praktycznie każdego gabinetu, poradni medycznej. Ponad to coraz częściej pulsoksymetr jest wykorzystywany również w środowisku domowym, głównie przez pacjentów objętych DLT (Dziennym Leczeniem Tlenem).

Pulsoksymetr - wskaźnik saturacji krwi pacjenta.

Pulsoksymetr najogólniej mówiąc służy do monitorowania stanu pacjęta. Podstawową funkcją tego urządzenia jest badanie natlenienia krwi tętniczej, inaczej natlenienia organizmu. Pulsoksymetr wskazuje poziom saturacji. Saturacja (łac. Saturato) czyli stopień nasycenia krwi tętniczej tlenem SpO2. Pulsoksymetr wykorzystując swoiste czujniki i algorytmy. Oblicza procentowe stężenie wysycenia hemoglobiny tlenem. Prawidłowy poziom saturacji u zdrowej osoby powinien wynosić 95 - 97 %. U chorych poddawanych tlenoterapii na sali operacyjne czy w domu podczas DLT, nawet do 99%. Warto pamiętać, iż fizjologicznie poziom saturacji spada z wiekiem. U osób po 74 roku życia może sięgać wartości 93 - 95%. Podobne wartość zbadamy również u palaczy czy u pacjentów z obturacyjnymi chorobami płuc. Wartości poniżej 90% sygnalizują o niedotlenieniu / hipoksji.

Rodzaje pulsoksymetrów- jak wybrać?

Obecnie na rynku mamy dostęp do szeregu pulsoksymetrów. Zasadniczy podział rozróżnia dwa typy:

  • aparaty napalcowe
  • stacjonarne

Przed dokonaniem zakupu warto zastanowić się dla kogo pulsoksymetr ma być dedykowany? Dla osoby dorosłej, dla dziecka (specjalne sensory, szersza skala pomiarowa), przewlekle chorej osoby czy sportowca? Jakie jest miejsce przeznaczenia dla tego aparatu? Czy kupujemy pulsoksymetr na oddział intensywnej terapii, na salę operacyjną czy do karetki. Jeśli na być przeznaczony do leczenia szpitalnego ważne by miał szeroki zakres kalibracji od 0-do 100%, funkcję przywoływania pielęgniarki czy opcję detektora oddechu, który sprawdza się przy intubacji pacjenta. Ważne również by posiadał certyfikaty jakości. Jeśli ma być to wybór dla ratownika, ważne by pulsoksymetr był: mały, poręczny, niezawodny, uniwersalny Optymalny aparat powinien niwelować artefakty oraz dostarczać wynik możliwe w jak najszybszym czasie. Jeśli to zakup do kontroli saturacji dla prywatnego pacjenta, to istotny jest zakres kalibracji, to czy będzie mieć zainstalowany alarm dźwiękowy, który powiadomi nas samych lub naszych bliskich o tym, że dzieje się coś niepokojącego. Czy będzie łatwy w obsłudze nawet dla osoby starszej ? Jak przedstawia się cena zakupu baterii.

Pulsoksymetry napalcowe zalety i wady.

Zalety - są wyjątkowo łatwe w obsłudze (wystarczy nałożenie klipsu na palec wskazujący). Uniwersalne, atrakcyjne cenowo. Wybrane modele jak Nonin Onyx II 9260 posada funkcję technologi Bluetooth. Zapewnia bezpieczną, bezprzewodową wymianę danych o parametrach życiowych pacjenta. Łatwo komunikuje się z takimi urządzeniami jak telefony komórkowe, palmtopy czy komputery. Aparaty napalcowe mogą być wykorzystywane w ratownictwie medycznym oraz transporcie pacjenta. Wyższe model aparatów napalcowych eliminują artefakty. Aparaty z technologią PureSat np. NoniGo2, gwarantują szybki i dokładny pomiar saturacji oraz pulsu. Nonin OnyxVantage 9590 jest jedynym pulsoksymetrem z naukowo potwierdzoną dokładnością. Nawet u pacjentów z niską perfuzją lub pacjentów o ciemnych odcieniach skóry. Okres gwarancji zależy od modelu zazwyczaj waha się pomiędzy 2-4 lat.


Wady - w niższych modelach bark dokładnej kalibracji, brak detektorów oddechu, nie każdy model może być wykorzystany u dzieci. Brak dodatkowych funkcji jak np. badanie stężenia dwutlenku-węgla, czy przywoływania personelu medycznego.

2 grudnia 2021
Czy wpis ci się podobał?
0
0